Posted in Academic and quantitative literacy (AQL), NBT preparation

Engels-matriekuitslae is nie die beste voorspeller van sukses vir eerstejaars op universiteit nie

Navorsing deur Dr Kabelo Sebolai, adjunk-direkteur van die Taalsentrum op Stellenbosch Universiteit, toon dat goeie matriekuitslae in Engels geensins ‘n waarborg onder eerstejaars op universiteit is van akademiese taalvaardigheid, of van die breër konsep van akademiese geletterderdheid nie. ‘n Veel sterker korrelasie word gevind tussen goeie prestasie en die uitslae van akademiese geletterdheidstoetse. Hierdie toetse word deur die meeste universiteite op die een of ander stadium vereis, hesty vir toelating of vir plasing. (Die mees bekende van hierdie toetse in die Suid-Afrikaanse konteks, is die AKG-komponent van die sg. NBTs — National Benchmark Tests, of the Afrikaanse ekwivalent, NNTs — Nasionale Normtoetse.) Dr Sebolai gaan die navorsingresultate voorlê by LTRC 2019, ‘n internasionale kongres wat vanjaar in Atlanta in die VSA gehou word.

LCaT se werkboeke oor akademiese en kwantitaiewe geletterdheid (AKG) kan voornemende studente, graad 11s en 12s, se akademiese geletterdheidsvlakke opskuif. Die oefentoetse in die boek maak hulle nie alleen vertroud met die ongewone formaat van hierdie toetse nie, maar die inhoud (vrae en antwoorde) help hulle ook om groter bewustheid van akademiese denkwyse en taalgebruik te ontwikkel.

Die boek Akademiese geletterdheid: Vyf nuwe toetse, word tydens die eeste semester aangebied teen die verminderde prys van R195. Die outeur, professor Albert Weideman, moedig Graad 12s aan om eerder vroeër as later daaraan aandag te gee, vóórdat die jaar se druk hulle inhaal. Teen die tyd wat so ‘n toets afgelê moet word, is daar gewoonlik nie genoeg geleentheid om te oefen nie. As die boek nou bestel word, gee dit leerders die kans om behoorlik aandag te gee aan probleemareas. Die boek kan van Geronimo Distribution bestel word.

 

Posted in Academic literacy, NBT preparation, workshops

Beste skool in Gauteng

Die Hoërskool Waterkloof is in Januarie 2018 deur die Gautengse Departement van Onderwys  aangewys as Beste Akademiese Skool in Gauteng,  asook die skool met die meeste leerders met universiteitstoelating. Baie geluk, Klofies!

LCaT was bevoorreg om aan hierdie uitnemende instansie ‘n werkswinkel in akademiese geletterdheid aan te bied in 2017, so ook aan ander uitmuntende skole in Gauteng (Crawford College ) en die Vrystaat (Oranje en Eunice). Laasgenoemde is in 2016 aangewys as die top openbare skool in Suid-Afrika.

Vanjaar maak ons weer so by Waterkloof op 20 Maart en by Hoërskool Witteberg in Bethlehem op 26 Maart.

Ander vooruitstrewende skole: moenie wag nie – bespreek ‘n werkswinkel voordat die jaar te vol loop. Sommige universiteitsfakulteite se aansoeke vir 2019 moet al vroeg-vroeg in wees. En die meeste vereis die aflê van ‘n akademiese geletterdheidstoets vooraf. Moenie dat dié toets, met hul ongewone formaat, jul leerders uitboul nie.  Besonderhede is beskikbaar by:  The LCaT Academic Literacy Workshop.