Werkswinkels oor akademiese geletterdheid

Werkswinkels in 2020

 • 27 Januarie 2020 (Maandag) – Johannesburg – Oueraand vir Linden Graad 12-ouers om 18:00. Prof. Albert Weideman sal verduidelik waaroor dit gaan met die oog op die werkwinkel op 14 Maart.  U word hartlik uitgenooi: kom stel u vrae!
 • 3 Maart 2020 (Dinsdag) – Bloemfontein – Tyd en plek sal bevestig word.
 • 7 Maart 2020 (Saterdag) – Pretoria – Crawford College, Muckleneuck; 10:00–13:00
 • 12 Maart 2020 (Donderdag) – Bethlehem – Hoërskool Witteberg; Voortrekker High School; 14:00-17:00
 • 13 Maart 2020 (Vrydag) – Pretoria – Hoërskool Waterkloof; 14:00–17:00.
 • 14 Maart 2020 (Saterdag) – Johannesburg. Hoërskool Linden. 15:00–18:00
BESPREEK HIER: : 2020 Academic literacy workshops (rol net af na die spesifieke werkwinkel).

Die akademiese wêreld wag. Is jy gereed?

Universiteite verwag tans van voornemende studente om te bewys dat hulle akademiese taal kan verstaan en gebruik voordat hulle toegelaat word om met hul studies te begin.

Kom neem deel aan ‘n werkswinkel!

Die LCaT-werkswinkel sal jou help om voor te berei vir enige toets van akademiese geletterdheid wat Suid-Afrikaanse universiteite as toelatingsvereiste stel, of selfs vir een van die internasionale taaltoetse indien jy aansoek doen om toelating tot ’n buitelandse universiteit. Een van hierdie soort toetse behels die komponent van Akademiese en Kwantitatiewe Geletterdheid (AKG; AQL in Engels) van wat bekend staan as normtoetse of Nasionale Normtoetse (NNT’s). Die werkswinkel en werkboek gaan jou help om:

 • te oefen hoe om ’n akademiese-geletterdheidstoets af te lê;
 • gewoond te raak aan die formaat van hierdie toetse;
 • jou vlak van akademiese geletterdheid met behulp van die antwoorde agter in die boek te bepaal;
 • jou bloot te stel aan ’n wye reeks take en oefeninge om jou akademiese taalvermoë te verbeter;
 • terugvoer oor jou werk te vra en te ontvang, of oor enige gebiede wat verdere aandag benodig.
NNT-AKG-voorbereiding.PNG
AKG-oefenboek

As jy jou vermoë nou toets en aspekte identifiseer waarin jy kan verbeter, sal dit jou ’n handige voorsprong bied. Die werkswinkel kos R550 en sluit die werkboek van 120 bladsye van toetse en antwoorde in.

Kontak ons
082 773 3787
028 314 0144
albert@lcat.design

Ontmoet jou aanbieder: prof. Albert Weideman

NNT_AKG_werkswinkel-aanbieder
Prof. Albert Weideman

Ek is ‘n voormalige Latyn-en Engels-onderwyser en tans ‘n professor aan die Vrystaatse Universiteit. As voormalige Direkteur van die Eenheid van Akademiese Geletterdheid by die UP, het ek en my kollegas verskeie toetse en kursusse ontwerp om studente se akademiese taalvaardigheid op te skerp om sodoende struikelblokke op die weg na akademiese sukses te verminder. Drie van die toetse word nog steeds gebruik by tersiêre instansies. Na drie boeke en meer as 30 artikels oor akademiese geletterdheid, is ek reg om julle te help om die allerbeste punt vir die NNT AKG-toets te behaal. Sien my bioskets …

Die volgende skole het die werkswinkels met groot geesdrif ontvang:

2019 – Hoërskool  Linden
2019 – Hoërskool Waterkloof, Pretoria
2019 – Crawford College, Pretoria
2019 – Hoërskool Witteberg, Bethlehem

2018 – Crawford College, Pretoria 
2018 – Hoërskool Witteberg, Bethlehem
2018 – Hoërskool Waterkloof, Pretoria

2017 – Eunice High School, Bloemfontein
2017 – Oranje Meisieskool, Bloemfontein
2017 – Hoërskool Waterkloof, Pretoria
2017 – Crawford College, Pretoria

2016 – Hoërskool Waterkloof, Pretoria
2016 – Eunice High School, Bloemfontein