Posted in Academic and quantitative literacy (AQL), Academic literacy, NBT preparation, workshops

Klofies doen dit weer

Leerders van die Hoërskool Waterkloof het so pas, vir die derde agtereenvolgende jaar, hulself ‘n 10–20% voordeel besorg deur te oefen vir akademiese geletterdheidstoetse wat deur sekere universiteite vereis word. Universiteite toets graag die akademiese taalvermoë van voornemende en eerstejaarstudente, omdat dit ‘n goeie voorspelller is van eerstejaarsukses, sê professor Albert Weideman, LCaT se bestuurshoof en kenner op die gebied van akademiese geletterdheid. Die resultate van sodanige toetse word gebruik vir onder andere toelating, plasing en intervensie. Die LCaT-werkwinkel het die vermoë om die leerders behoorlik in te suig, soos die foto’s kan getuig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s