Posted in Academic literacy, workshops

Gestoei om plek op universiteit: akademiese taalvaardigheid ‘n voordeel

Die jaar het nog skaars begin, en vir die Graad 12s van 2019 lê daar in 2020 klaar ‘n gesukkel voor. Wanneer hulle later vanjaar aansoek doen om universiteitstoelating word daar vir hulle ‘n toenemende skaarste aan plekke voorspel, en veel meer intense kompetisie om ‘n studieplek te kan verseker. Nasionaal is daar eenvoudig meer aansoeke as wat daar beskikbare plekke is. Wanneer universiteite moet besluit watter aansoeke van voornemende studente aanvaar moet word, gaan hul toenemend op die uitslae van taaltoetse soos die akademiese en kwantitatiewe geletterdheidskomponent van die Nasionale Normtoetse (NNTs) en soortgelyke toetse steun. Die uitwerking daarvan sal veral merkbaar wees by kursusse wat hoë aansien geniet, en vir dié wat hoog in aanvraag is.

Kan jy voorberei vir akademiese geletterdheidstoetse?

Daar is ’n misplaaste beskouing dat ’n mens nie vir toetse van akademiese geletterdheid kan of hoef voor te berei nie. Dit is eenvoudig nie waar nie. As jy bekend is met die formaat van hierdie toetse, bied dit jou ’n beduidende en meetbare voorsprong. Deelnemers aan LCaT se werkwinkels skryf inderdaad so ’n toets as deel van die werkswinkel. Continue reading “Gestoei om plek op universiteit: akademiese taalvaardigheid ‘n voordeel”

Posted in Academic and quantitative literacy (AQL), Academic literacy, NBT preparation, workshops

Scarcity of places at university: language test results crucial

University placementThe scarcity of places for students at university is likely to be felt more acutely in 2020, and the Grade 12s of 2019 will no doubt be affected when they apply to study. The number of places available as opposed to the number of applications is a national issue. Given the scarcity, universities will increasingly use language tests such as the academic and quantitative literacy component of the NBTs, as well as other, similar tests, to decide whether places should be offered to prospective students. This will be felt more acutely in the case of prestigious courses, and the ones that are in high demand.

Can one prepare for tests of academic literacy?

There is a mistaken belief that one need not, or cannot prepare for academic literacy tests. This is simply not true. Continue reading “Scarcity of places at university: language test results crucial”