Werkswinkels oor akademiese geletterdheid

Die akademiese wêreld wag. Is jy gereed?

Universiteite verwag tans van voornemende studente om te bewys dat hulle akademiese taal kan verstaan en gebruik voordat hulle toegelaat word om met hul studies te begin.

Meld aan vir ‘n werkswinkel!

Die LCaT-werkswinkel sal jou help om voor te berei vir enige toets van akademiese geletterdheid wat Suid-Afrikaanse universiteite as toelatingsvereiste stel, of selfs vir een van die internasionale taaltoetse indien jy aansoek doen om toelating tot ’n buitelandse universiteit. Een van hierdie soort toetse behels die komponent van Akademiese en Kwantitatiewe Geletterdheid (AKG; AQL in Engels) van wat bekend staan as normtoetse of nasionale normtoetse. Die werkswinkel en werkboek gaan jou help om:

  • te oefen hoe om ’n akademiese-geletterdheidstoets af te lê;
  • gewoond te raak aan die formaat van hierdie toetse;
  • jou vlak van akademiese geletterdheid met behulp van die antwoorde agter in die boek te bepaal;
  • jou bloot te stel aan ’n wye reeks take en oefeninge om jou akademiese taalvermoë te verbeter;
  • terugvoer oor jou werk te vra en te ontvang, of oor enige gebiede wat verdere aandag benodig.

As jy jou vermoë nou toets en aspekte identifiseer waarin jy kan verbeter, sal dit jou ’n handige voorsprong bied. Die werkswinkel kos R550 en sluit die werkboek van 120 bladsye van toetse en antwoorde in. Die werkswinkel word aangebied deur professor Albert Weideman, outeur van verskeie publikasies en kenner op die gebied van taaltoetsing en akademiese geletterdheid.

Akademiese_geletterdheid_Vyf_nuwe_toetseKontak Albert Weideman
082 773 3787
028 314 0144
albert@lcat.design