Werkswinkel: Akademiese geletterdheid, Hoërskool Waterkloof

Datum: Vrydag, 12 Maart 2021
Tyd: 14:00-17:00
Plek: Hoërskool Waterkloof, Pretoria
Koste: R550 per leerder (sluit werkboek in)

Hoe om te registreer

U skool hanteer self die betalings. Kontak Minnie Thom (minnie.thom@klofies.co.za)